Tradycja

Początki naszej spółdzielni sięgają lat 30-tych XX w. gry zaczęliśmy jako Spółdzielnia Spożywców "Mokotowianka". Były to czasy poznawania branży i rozwijania skrzydeł. Zmiana nazwy na dłuższy okres przyszła sama z siebie na WSS "Mokotów". W 1990 roku przyjęliśmy powszechnie znaną i rozpoznawaną nazwę Mokpol.Wartości

Profesjonalizm, rzetelność i otwartość na drugiego człowieka.Zasady

Jesteśmy pełną pasji firmą, cały czas starającą się spełniać nowe wymagania klientów. Rozwijamy się i dążymy ku przyszłości. Nasi pracownicy są dla nas najważniejszym atutem. To dzięki nim nasza firma tak ewoluowała. Mamy długą drogę za sobą, bo działamy pod nazwą Mokpol od 1990 r. Nie poprzestaniemy na laurach.Spółdzielnia Spożywców Mokpol ma obecnie 84 lata, zatrudnia 240 osób

Swoją działalność rozpoczęła na przełomie maja i czerwca 1933 roku, kiedy to grupa działaczy zorganizowała Spółdzielnię Spożywców „MOKOTOWIANKA”, której nazwę zmieniono po kilku tygodniach na „Sklep Społeczny”. Spółdzielnia objęła działalnością Mokotów Górny i Dolny oraz Czerniaków. Siedziba Spółdzielni początkowo mieściła się przy ulicy Grażyny 13, później została przeniesiona na ulicę Narbutta 37. W 1933 roku prowadziła 6 sklepów, w których było zatrudnionych 21 pracowników, natomiast w 1944 roku miała już ich kilkanaście. Liczba pracowników dochodziła do 80 osób. Po upadku powstania, wysiedleniu ludności z lewobrzeżnej Warszawy i zniszczeniu miasta przez Niemców Spółdzielnia „Sklep Społeczny” przestała istnieć. Po wyzwoleniu Warszawy, w drugiej połowie stycznia 1945 roku dawni członkowie Zarządu „Sklepu Spożywczego” : Łukasz Dzik oraz Piotr Siwek reaktywowali jej działalność. W domu przy Al. Niepodległości 130 na parterze, zorganizowali biuro Spółdzielni oraz uruchomili trzy sklepy: przy ulicy Rakowieckiej, ulicy Szustra i ulicy.1W 1945 roku na Mokotowie powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców Warszawa-Południe, do której została przyłączona wraz z majątkiem Spółdzielnia „Sklep Społeczny”.

2W 1950 roku po reorganizacji w Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców na Mokotowie powołano Warszawską Spółdzielnię Spożywców „Mokotów”.

3Od stycznia 1966 roku po kolejnej reorganizacji przyjęto uchwałę o powołaniu spółdzielni wojewódzkich i nastąpiło połączenie dzielnicowych spółdzielni w Warszawską Spółdzielnię Spożywców. Dotychczasowe dzielnicowe spółdzielnie stały się oddziałami WSS, z Dyrekcjami zamiast Zarządów i tzw. Radami zamiast Rad Nadzorczych.

4Na przełomie lat 1982/1983 postanowiono przywrócić dawne spółdzielnie dzielnicom drogą podziału istniejącej przez wiele lat WSS. Odpowiednią uchwałę o podziale podjęto na specjalnie w tym celu zwołanym Walnym Zgromadzeniu Delegatów WSS. Od kwietnia 1983 roku na Mokotowie rozpoczęła działalność samodzielna Spółdzielnia Spożywców.

5W 1990 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę ze SPOŁEM WSS Mokotów na Spółdzielnia Spożywców MOKPOL. Pod tą nazwą Spółdzielnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od 2008 roku siedziba Spółdzielni mieści się przy ulicy Konstancińskiej 2.Rozwój

MOKPOL prowadzi działalność handlową w 17 sklepach na terenie Mokotowa, Ursynowa, Ursusa, Pragi Północ oraz dwa sklepy na terenie Piastowa. Są to w większości osiedlowe, ogólnospożywcze sklepy samoobsługowe średniej i dużej wielkości oraz jeden duży obiekt typu supermarket – „Megasam” na Ursynowie.