Informacje kontaktowe

Spółdzielnia Spożywców MOKPOL
ul. Konstancińska 2 lok. 24
02-942 Warszawa

Telefon: (22) 550-57-01
Faks: (22) 550-57-53
https://www.mokpol.pl

Informacje dodatkowe:

NIP 525-00-04-757
KRS 0000187152

Sekretariat:
sekretariat@mokpol.pl

Dział Marketingu:
marketing@mokpol.pl

Dział Kadr:
kadry@mokpol.pl

Dział Handlowy:
handlowy@mokpol.pl