Zarząd:

Sylwester Cerański – Prezes Zarządu
Elżbieta Różycka – Członek Zarządu/Główna Księgowa

Rada Nadzorcza:

Krystyna Reduch – Przewodnicząca
Janina Kowalska – Z-ca Przewodniczącej
Barbara Stefańska - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Janina Koryl – Przewodnicząca
Jan Grzegorz Popkiewicz – Z-ca Przewodniczącej
Barbara Stefańska – Sekretarz
Elżbieta Czajka - Członek Komisji
Janina Kowalska - Członek Komisji

Komisja Gospodarcza:

Zofia Sułek – Borzyszkowska – Przewodnicząca
Krystyna Reduch – Z-ca Przewodniczącej
Jadwiga Golec – Sekretarz
Sławomir Wieteska - Członek Komisji
Stefan Pawlak - Członek Komisji