Zarząd:

Sylwester Cerański – Prezes Zarządu
Elżbieta Różycka – Członek Zarządu/Główna Księgowa

Rada Nadzorcza:

Krystyna Reduch – Przewodnicząca
Janina Kowalska – Z-ca Przewodniczącej
Barbara Stefańska - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Janina Koryl – Przewodnicząca
Beata Krulikowska – Z-ca Przewodniczącej
Barbara Stefańska – Sekretarz
Ewa Nizińska - Członek Komisji
Janina Kowalska - Członek Komisji

Komisja Gospodarcza:

Zofia Sułek – Borzyszkowska – Przewodnicząca
Sławomir Wieteska – Z-ca Przewodniczącej
Krystyna Reduch – Sekretarz
Jadwiga Golec - Członek Komisji
Tadeusz Barucki - Członek Komisji